Woh tumhari nahi hai...


© Rajat Narula – 27th Nov’08

Labels: , ,